Jouw straat

Het ingegeven adres behoort niet tot het stroomgebied van de Heulebeek. U kan de overstromingskaarten voor het geheel van de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke raadplegen via deze link

Stroomgebied van de Heulebeek

Door de klimaatverandering zullen er 89% meer adressen jaarlijks één kans op 10 hebben om te overstromen.
Dit zijn ongeveer 2750 adressen

klimaat-
verandering
2750 adressen

Wacht hier niet op en pak het probleem samen met andere burgers en organisaties aan.

Wat weet je al?

Je kent maar weinig mogelijke maatregelen om het overstromingsrisico te beperken. Je kan nog heel wat bijleren over mogelijke maatregelen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers

Wat doe je al?

Je hebt zelf nog weinig of geen stappen genomen om het overstromingsrisico te beperken. Als je zelf geen risico loopt, kan je anderen helpen door zelf toch maatregelen te nemen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers