Jouw huis of tuin

Waar jij woont, is er volgens onze modellen jaarlijks één kans op 10 om te overstromen. Dat kan dit jaar zijn maar kan ook nog vele jaren duren.

Bij klimaatverandering zal de kans hetzelfde blijven.

Bekijk de overstromingskaarten via deze link

Jaarlijkse overstromingskans

Hoe berekenen we dit?
nu 1 op 10
klimaat-
verandering
1 op 10

Stroomgebied van de Heulebeek

Door de klimaatverandering zullen er 89% meer adressen jaarlijks één kans op 10 hebben om te overstromen.
Dit zijn ongeveer 2750 adressen

klimaat-
verandering
2750 adressen

Wacht hier niet op en pak het probleem samen met andere burgers en organisaties aan.

Wat weet je al?

Je kent al enkele mogelijke maatregelen om het overstromingsrisico te beperken, maar er zijn er nog veel meer.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers

Wat doe je al?

Je hebt zelf nog weinig of geen stappen genomen om het overstromingsrisico te beperken. Als je zelf geen risico loopt, kan je anderen helpen door zelf toch maatregelen te nemen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers